Zde se nacházíte: / Informace o produktu

Informace o produktu

Firma ENDRES je přímým výrobcem a proto nabízí vedle standardního sortimentu i výrobu nářadí dle Vašich požadavků. Nejiskřivé/nejiskřící nářadí je extrémně odolné proti korozi a používá se na celém světě, převážně pak v takových průmyslových oborech, jako jsou:
  • těžba ropy
  • těžba plynu
  • chemický průmysl
  • přeprava plynu
  • armáda a další bezpečnostní složky
  • elektrárny
  • lakovny
a v mnoha dalších provozech, kde by použití klasického ocelového nářadí mohlo způsobit výbuch.

Nejiskřivé nářadí musí být měkčí než obyčejné tradiční nástroje, proto musí být používání těchto nástrojů s vyšší opatrností a nesmí být přetěžováno. Použití nejiskřícího nářadí nesmí být jediným preventivním opatřením v provozech s nebezpečím výbuchu a vzplanutí.
Věnujte proto pozornost komplexní ochraně lidí a dodržujte pravidla bezpečnosti práce stanovená příslušnými předpisy.

Výroba a kontrola kvality

Po prvním odlití v dřevěných formách je provedeno rozsáhlé prověření všech důležitých vlastností materiálu. Dosažené hodnoty jsou zaznamenány, díky tomu je zajištěn nejvyšší standard každého dalšího odlitku.

Kontrola kvality

Každý výrobek je podroben přísné kontrole dle normy DIN 5049.2.2. Prověřují se:
  • chemické vlastnosti
  • mechanické vlastnost – Plug-hranice, pevnost v tahu, protažení, tvrdost
Tyto kontroly kvality jsou zárukou, že nejiskřivé nářadí ENDRES je vždy vyrobeno dle nejvyšších standardů požadované kvality.

Záruky

Nejiskřivé, neboli nejiskřící nářadí má záruky na vady materiálu a použitou technologii výroby. Ze záruky je vyjmuto běžné opotřebení a škody způsobené nesprávnou manipulací s nářadím. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu, zpracování a použité materiály.

Ancora